اطلاعیه مهم در خصوص دوازدهمین همایش ملی آموزش

«اطلاعیه مهم»

بدین وسیله به اطلاع اساتید و پژوهشگران محترم می رساند:

با توجه به شرایط پیش آمده به جهت شیوع بیماری و ویروس کرونا، مهلت ارسال مقالات تا تاریخ ۱۵ تیر ۹۹ تمدید شد.

 

 

معرفی همایش
آموزش در هزاره سوم

به گفته الوین تافلر در کتاب موج سوم، آموزش و پرورش مهمترین دستاورد بشریت برای قرن بیست و یکم می باشد و تنها در سایه آن می توان موج سوم که خلاقیت نیروی انسانی است تجلی یابد. میوه آموزش و پرورش یادگیری و آموزش می باشد و از طریق آموزش می توان خلاقیت انسان ها را تجلی بخشید. پس برای بشریت در قرن جاری راهی جز پرداختن به آموزش خلاقیت ساز باقی نمی ماند و جوامع مستعدی که در دامان خود آن آموزش را رشد می دهند زمینه تمدن مانا را فراهم میسازند.

محورهای همایش
– آموزش و سواد علمی
– آموزش و سواد تربیتی
-آموزش و سواد اعتقادی- سیاسی
– آموزش و سواد ارتباطی – اجتماعی
– آموزش و سواد مالی – اقتصادی
– آموزش و سواد رسانه های نوین
– آموزش و سواد بهداشتی – بدنی
– آموزش و سواد عاطفی – هیجانی
– آموزش و سواد فناوری
– آموزش و سایر حوزه های سواد

دبیرخانه همایش

آدرس دبیرخانه: تهران. لویزان. خیابان شهید شعبانلو. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. دفتر ریاست دانشکده علوم انسانی

تلفن/فکس: ۲۴۳۷-۲۲۹۷۰۰۶۰-۰۲۱

صندوق پستی: ۱۳۶-۱۶۷۸۵

محل برگزاری همایش
تهران. لویزان. خیابان شهید شعبانلو. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

وبسایت همایش

https://12nce.sru.ac.ir