فراخوان ثبت نام دوره آموزشی شبکه جهانی شهرهای خلاق یونسکو

این اقدام میتواند فرصت مناسبی جهت شناخت شهرها از ظرفیت های بالقوه خود در مسیر الحاق به شبکه جهانی شهرهای خلاق محسوب گردد. ترویج الگوریتم شهرهای جهانی در توسعه جوامع بومی و محلی میتواند به پویایی اقتصاد شهری در حوزه های متعدد منجر گردد که در قالب بسته های آموزشی یاد شده با نظارت این کمیسیون و همکاری دستگاه های ذیربط ملی ارائه می‏گردد

در بسته آموزشی تدوین شده به رسته های تخصصی شهرها، نحوه بهره برداری از ظرفیت شهرهای خلاق، حضور موثر در شبکه جهانی شهرهای خلاق، استفاده از تجارب شهرهای خلاق و تدوین برنامه های شهری بر اساس خلاقیت بومی و منطقه ای توجه ویژه ای گردیده است.

نمایندگان شهرها پس از حضور در این دوره آموزشی ظرفیت خلاقیت شهری خود را به درستی شناسایی و با رویکرد ایرانی-اسلامی در مسیر آن برنامه ریزی خواهند کرد. این اقدام بواسطه جلوگیری از اتلاف هزینه و زمان مدیریت شهری کشور و رفع موازی کاری های احتمالی صورت می پذیرد.

 

منبع اصلی خبر

 

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

کد خبر:۹۹۲۲۷۱