فراخوان ارسال آثار پیرامون افزایش مشارکت در ۱۴مین انتخابات ریاست جمهوری تحت عنوان «تکمیــــل حماســــه» تمدید شد.

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

فراخوان ارسال آثار پیرامون افزایش مشارکت در ۱۴مین انتخابات ریاست جمهوری تحت عنوان «تکمیــــل حماســــه» تمدید شد.

«ستاد انتخابات دانشگاهیان» مستقر در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای حمایت از طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه دانشجویان، اساتید و یاوران علمی دانشگاه های سراسر کشور پیرامون افزایش مشارکت در «چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری» برگزار و با توجه به استقبال دانشجویان و دانشگاهیان نسبت به ارسال آثار در بخش های مختلف مذکور در فراخوان تا پایان روز شنبه مورخ ۲ تیــرمـاه تمدید نمود.

 ارسال آثار از طریق سامانه زیر:

https://entekhab14.farnama.net/

نکات مهم:

کد رهگیری خود را بعد از ارسال آثار نزد خود نگه‌دارید.

جوایز برگزیدگان برای نفرات اول تا سوم در هر بخش ۱۰، ۷ و ۵ میلیون تومان خواهد بود.

#انتخابات