فراخوان: ارائه مقاله و طرح های معماری برای سومین همایش و نمایشگاه دو سالانه معماری و شهر نشینی کره جنوبی-۲۰۲۱ ۲۰۲۱

جزئیات ین برنامه را در وبگاه زیر ببینید:

Seoul Biennale of Architeture and Urbanism (SBAU)

http://seoulbiennale.org/SBAU/html/index.html

مهلت مشارکت ۳۱ جولای ۲۰۲۰ م

  • منبع اصلی خبر

     

    دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

    کد خبر:۹۹۰۳۲۹۰۲