غرفه دانشگاه شهید رجایی در دومین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو ۱۴۰۱

دانشگاه شهید رجایی در دومین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو در سال ۱۴۰۱ که در محل دائمی نمایشگاههای تهران سالن شماره ۷ از نهم تا دوازدهم بهمن ماه برگزار شد حضور یافت. غرفه دانشگاه شهید رجایی با تلاش دانشکده مهندسی عمران، گروه مهندسی نقشه برداری و به خصوص انجمن علمی نقشه برداری برپا شد و در آن آخرین دستاوردهای دانشگاه در زمینه علوم ژئوماتیک به نمایش در آمد. گفتنی است استادان گروه مهندسی نقشه برداری، دکتر شیرازیان، دکتر عربی، دکتر مالیان، دکتر طبیب محمودی، دکتر حسینعلی و دکتر شریفی، همچنین کارشناس محترم انجمنهای علمی دانشگاه، جناب آقای فریدونی از این نمایشگاه بازدید کرده و در غرفه دانشگاه حضور یافتند. علاوه بر این ریاست محترم سازمان نقشه برداری، جناب آقای دکتر جاویدانه و ریاست محترم سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، جناب آقای دکتر فخری از غرفه دانشگاه بازدید نمودند و به تبادل نظر با مسئولان و حاضران در غرفه پرداختند. در روز آخر نمایشگاه نیز تقدیرنامه ای از سوی ریاست محترم سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و توسط شخص ایشان به مسئولان غرفه دانشگاه تحویل و از زحمات آنان قدردانی شد.
تلاشهای انجمن علمی مهندسی نقشه برداری در راه اندازی این غرفه و همچنین حمایتهای معاونت فرهنگی، شایسته تقدیر است.
این نمایشگاه تا ۱۲ بهمن ماه از ساعت ۹ تا ۱۵ بر پا بود. در ادامه عکسهایی از حضور استادان در این نمایشگاه قابل مشاهده است: