امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد: عیادت سركار خانم سيد جوادي و جمعی از همکارانش از یکی از دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

عیادت  سركار خانم سيد جوادي، رئیس امور دانشجویان شاهد و ايثارگر دانشگاه و جمعی از همکارانش از یکی از دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

متاسفانه آقای علی گردان از دانشجویان شاهد و ایثارگر و ترم آخر رشته مهندسی مکانیک گرایش جامدات چند روز گذشته، طی سانحه ای دچار آسیب دیدگی های شدیدی شده و در حال حاضر در بیمارستان پارسیان بستری می­باشد. از تمامی دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه مستعدانه تقاضای دعا جهت سلامتی ایشان را خواستاریم.

%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%aa