عملكرد دانشكده علوم ورزشي دانشگاه شهيد رجايي در شش ماهه نخست ١٣٩٩

با توجه به شيوع كرونا در سال ٢٠٢٠ در جهان و تاثير چشمگير آن بر كليه امور، دانشكده علوم ورزشي دانشگاه شهيد رجائي عليرغم تمام مشكلات ناشي از شيوع كرونا، در شش ماهه نخست سال ١٣٩٩ توانست به موفقيتهايي دست پيدا كند و همچنان در راستاي رشد و توسعه دانشگاه و انجام رسالت خود به عنوان يكي از پايگاه هاي علمي ورزشي كشور به ويژه در وزارت آموزش و پرورش اقدام نمايد. بنابراين علاوه بر انجام وظايف آموزشي خود در دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا، دستاوردها و افتخاراتي به شرح زير داشته است:

 • استخراج نتایج طرح « دستیابی به وزن مطلوب و تناسب اندام در دانش آموزان دارای اضافه وزن بر اساس اطلاعات ارسالی از سوی معاونت محترم تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش به تعداد حدود ۲۰ هزار دانش آموز دختر و پسر از پنج استان تهران ، قزوین ، مازندران ، اردبیل، و هرمزگان توسط اساتید دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید رجایی و ارائه گزارش مبسوط با حضور جناب آقای دکتر مهرزاد حمیدی و همکاران دفتر فعالیت های ورزشی و دفتر سلامت
 • کسب موافقت گروه تخصصی تربیت بدنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و انجام کلیه مراحل دریافت مجوز راه اندازی رشته آسیب شناسی و حرکات اصلاحی و ایجاد گرایش حرکات اصلاحی در ورودی های سال ۱۳۹۹
 • کسب مجوز راه اندازی رشته مجازی یادگیری و کنترل حرکتی در گروه رفتار حرکتی و تعیین ظرفیت ورود در سال ۱۳۹۹
 • عقد قرارداد برون دانشگاهی برای انجام تحقیق روی رتهای نژاد ویستار توسط معاونت محترم پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه
 • تکمیل برنامه و سرفصل دروس دروس کارشناسی هنر آموز تربیت بدنی و کسب تائیدیه از شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه
 • کسب مجوز ایجاد رشته کارشناسی آموزش تربیت بدنی و ورود ۴۶ دانشجو برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰
 • تشکیل جلسات کارگروه تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی برای دو نفر از اعضاء هیات علمی دانشکده و به نتیجه رسیدن تبدیل وضعیت همکاران محترم جناب آقای دکتر هادی صمدی و دکتر امیر حسین منظمی از پیمانی به رسمی آزمایشی
 • به منظور تقویت نیرو های با مرتبه دانشیاری در رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی کسب موافقت دکتر فریبرز هوانلو و انتقال به عنوان عضو هیات علمی وابسته ، از دانشگاه شهید بهشتی
 • چاپ دو مقاله در نشریات JCR و چاپ اولین مقاله در خصوص کرونا در نشریه JCR   توسط اعضاء هیات علمی دانشکده
 • آماده سازی و تکمیل مراحل تدوین و دریافت تائیدیه چاپ کتاب تربیت بدنی عمومی از شورای انتشارات دانشگاه
 • تکمیل کتابخانه تخصصی دانشکده در فضایی به مساحت ۳۰۰ متر مربع و هماهنگی برای تجهیز آن به عنوان کافه کتاب تربیت بدنی
 • تجهیز آزمایشگاه حیوانات دانشکده به ابزارهای شناختی برای انجام پژوهشهای تخصصی روی موش های آزمایشگاهی
 • برگزاری دو کارگاه آموزشی برای اساتید و هماهنگی در خصوص ارائه مجازی دروس عمومی و تخصصی عملی تربیت بدنی و ورزش
 • تهیه محتوای یکسان جهت تدریس و ارائه درس تربیت بدنی عمومی برای دانشجویان با توجه به شرایط خاص شیوع کرونا
 • هماهنگی و تلفیق رشته های ورزشی عملی با درس شطرنج به عنوان درس ورزش ۱ برای دانشجویان و برگزاری و ارزشیابی مناسب این درس
 • برگزاری تعداد ۲۸ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در گروه های مدیریت ورزشی، رفتار حرکتی و فیزیولوژی ورزشی و تعداد ۴ دفاع از پیشنهاده و پیش دفاع از رساله دانشجویان دکتری فیزیولوژی ورزش بصورت مجازی و در سامانه lMS دانشگاه
 • برگزاری پودمان تخصصی دوره مهارت آموزی (شامل ۶ درس تخصصی) برای دبیران تربیت بدنی تازه استخدام بصورت مجازی و در سامانه lMS دانشگاه