عضویت آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر جعفری مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه گفت:، از این پس آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید رجایی به عضویت شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درامد.

بر این اساس، امکان ارائه خدمات آزمایشگاهی برای پژوهشگران با تسهیلات ویژه، حمایت از توسعه­ های کمی و کیفی آزمایشگاه، توانمندسازی آزمایشگاه­ها و ارتقاء جایگاه خدمات آزمایشگاهی دانشگاه در چارچوب شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی فراهم خواهد شد.

لازم به ذکر است که شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، پلتفرم به اشتراک گذاری دستگاه ها و ارایه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی در کشور است. باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی نیز برای تسهیل در دریافت خدمات ایجاد شده است و تخفیف های متنوعی را به اعضای هیئت علمی، دانشجویان، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور ارایه می دهد. در این شبکه خدمات آزمایشگاه های متنوعی مانند حوزه فنی و مهندسی مانند مکانیک، مواد و متالورژی، برق و الکترونیک، شیمی، هوا فضا، معدن؛ حوزه محیط زیست، کشاورزی و گیاهان دارویی؛ حوزه های زیست فناوری و پزشکی مانند داروسازی، سلول های بنیادی، مهندسی بافت؛ حوزه های علوم شناختی و مغز؛ صنایع دستی، مواد غذایی و غیره، ارایه می‌شود.