عرض تسلیت به مناسبت درگذشت پدر آقای دکتر کریمایی

همکار گرامی جناب آقای دکتر مجتبی کریمایی،

با نهایت تاسف و تاثر ضایعه درگذشت پدر محترمتان را به شما و خانواده گرامی تسلیت عرض می‌ نماییم.

برای آن مرحوم مغفرت و برای شما صبر مسئلت داریم.