طراحی دارویی بر پایه ی گیرنده ی ACE2 برای درمان کووید-۱۹

 

 

به گزارش دفتر همکاری های علمی و روابط بین الملل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و به نقل از دکتر خلیلی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و سرپرست این گروه تحقیقاتی، این گروه از دانشگاه موفق به طراحی دارویی بر پایه گیرنده ی ACE2 برای درمان کووید-۱۹ شده اند. مقاله مستخرج از این مطالعه علمی، موفق به اخذ پذیرش از مجله “Journal of theoretical biology” شده است. لازم به ذکر است، این مجله با ضریب تاثیر ۲٫۳۲۷، یکی از مجلات پیش رو در زمینه طراحی های بیولوژیک می باشدو در زمره مجلات Q1 در این حوزه می باشد. هم اکنون این مقاله از طریق لینک زیر، قابل دسترسی است:

شایان ذکر می باشد که نتایج حاصل از این مطالعه برای بررسی های تکمیلی در پروژه های تحقیقاتی و بالینی دیگر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

کد خبر: ۹۹۰۵۲۱۱۰