صدور پروانه انتشار نشریه مطالعات آموزش علوم ورزشی

با کمال مسرت به اطلاع می رساند پروانه انتشار نشریه جدید دانشکده علوم ورزشی به نام

” مطالعات آموزش علوم ورزشی”

توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید. آقای دکتر غلامرضا لطفی مدیر مسئول و آقای دکتر مجید کاشف سردبیر این نشریه هستند و از تمامی پژوهشگران در حوزه های مختلف علوم ورزشی جهت ارسال مقالات ارزشمندشان یه این نشریه دعوت می گردد.

آدرس سایت نشریه :    jtpe.sru.ac.ir