صدور احکام جداگانه‌ ریاست دانشگاه

انتصاب مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه و معاون فنی و دانشجویی دانشکده مهندسی کامپیوتر 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، ریاست دانشگاه شهید رجائی با صدور احکام جداگانه مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه و معاون فنی و دانشجویی دانشکده مهندسی کامپیوتر را منصوب کردند.

photo_2018-03-03_16-42-14

در طی این احکام دکتر احسان پازوکی عضو هیات علمی دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر در مسئولیت سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات منصوب شد.  در این حکم، از آقای دکتر حمیدرضا رشیدی کنعان در زمان تصدی این مسئولیت تقدیر شده است.

photo_2018-03-03_16-58-51

همچنین ریاست دانشگاه، در حکمی، دکتر علیرضا بساق‌زاده را به عنوان سرپرست معاونت فنی و دانشجویی دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر منصوب کردند.

photo_2018-03-03_17-02-09

شایان ذکر است، تا پیش از این، دکتر احسان پازوکی عهده‌دار مسئولیت معاونت فنی دانشجویی دانشکده مهندسی کامپیوتر  بوده است که از زحمات ایشان نیز در این حکم تقدیر شده است.