صدور احکام کارگزینی سال ۱۳۹۹ اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در حاشیه جلسه هیأت رئیسه، دکتر ایوب اسماعیل پور معاون اداری و مالی دانشگاه از صدور و توزیع احکام کارگزینی سال ۱۳۹۹ برای تمام پرسنل (اساتید و کارکنان) دانشگاه خبر داد،

ایشان ضمن اعلام این خبر افزود، همانطور که در اخبار پیشین نیز اعلام گردید این احکام منطبق بر پیش بینی دولت برای همه دستگاه ها، با افزایش ۱۵ درصد حقوق نسبت به سال قبل می باشد که بر همین مبنا نیز حقوق اردیبهشت ماه محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

وی در مورد موضوع هم طرازی حقوق با حقوق دانشگاه های وزارت بهداشت، نیز افزود: خوشبختانه با تکمیل امضای اعضاء هیأت امنأ دانشگاه، از امروز به اداره کارگزینی مأموریت داده شد که احکام اصلاحی را  منطبق بر جدول هم طرازی اعلامی وزارت علوم آماده امضأ نمایند. بدیهی است پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز این احکام پس از امضأ ریاست محترم دانشگاه به دست همکاران محترم خواهد رسید.

ایشان در مورد نحوه اعمال هم طرازی نسبت به سایر دانشگاه ها افزودند: آنچه که در موضوع هم طرازی اعمال خواهد شد دقیقاً همانند سایر دانشگاه های کشور خواهد بود و در حقیقت نحوه اجرای این کار مطابق جدول ارسالی وزارت علوم برای همه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی یکسان است.