شیوه نامه اجرایی پذيـرش در دوره كارشناسي ارشد بدون آزمـون سال تحصيلي ۹۷-۹۶

شیوه نامه اجرایی پذيـرش در دوره كارشناسي ارشد بدون آزمـون سال تحصيلي ۹۷-۹۶ دانشگـاه تربيت دبيرشهيـدرجائي

 دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجائي از بين دانش ­آموختگان ممتاز (استعدادهاي درخشان) دوره كارشناسي پيوسته، (براساس دستورالعمل اجرايي ماده ۱ آيين­ نامه ارائه تسهيلات) به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره­ هاي تحصيلات تكميلي بالاتر (ابلاغیه شماره ۷۷۹۴۸/ ۲۱ مورخ ۹۳/۰۵/۰۵ و اصلاحیه شماره ۹۶۴۷۴ /۲۱مورخ ۹۴/۵/۲۴ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) در مقطع كارشناسي ارشد دانشجوي بدون آزمون مي­ پذيرد.

 

شيوه نامه  اجرايي نهايي پذيرش بدون آزمون سال تحصيلي ارشد ۲۹-۰۱-۹۶

نحوه ثبت نام متقاضيان پذيرش بدون آزمون مقطع ارشد۹۶

Form1 نهايي

Form2 نهايي