شیوه‌نامه اجرایی پذيـرش بدون آزمـون مقطع كارشناسي ­ارشد و دکتری سال ۹۹

اطلاعیه شماره ۲

قابل توجه دانشجویان ۱۰ درصد برتر دوم (۲۵ درصد) متقاضی پذیرش بدون آزمون در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد

در صورت پر نشدن ظرفیت مجاز به وسیله ۱۵ درصد برتر ، دانشگاه می تواند تقاضای پذیرش بدون آزمون ۱۰ درصد دوم (۲۵ درصد) را مورد بررسی قرار دهد.

لذا متقاضیان واجد شرایط ضمن مطالعه دقیق اطلاعیه «فراخوان یا نحوه ثبت نام متقاضيان پذيرش بدون آزمون برای کارشناسی ارشد ۹۹» مدارک خود را تا تاریخ ۲۵ شهریور ۹۹ به آدرس ایمیل MSC.REGISTER@SRU.ac.ir ارسال نمایید.

************************************************

شیوه‌نامه اجرایی پذيـرش بدون آزمـون مقطع كارشناسي ­ارشد و دکتری

مقطع کارشناسی ارشد مقطع دکتری
شیوه‌نامه اجرایی پذيـرش بدون آزمـون مقطع كارشناسي ارشد ۹۹ فراخوان پذيـرش بـدون آزمـون استعدادهای درخشان در مقطع دكتـری ۹۹

فراخوان یا نحوه ثبت نام متقاضيان پذيرش بدون آزمون

برای کارشناسی ارشد ۹۹

دستورالعمل ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي (ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن) مقطع دﮐﺘﺮي ۹۹
برگ درخواست پذیرش بدون آزمون دانشجومعلم ترم آخر یا دانش‌آموخته ممتاز برای کارشناسی ارشد ۹۹ فرم ثبت اطلاعات و رزومه برای پذیرش بدون آزمون دكتري ۹۹

برگ درخواست پذیرش بدون آزمون برگزیده المپیادها

برای کارشناسی ارشد ۹۹

برگ درخواست پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دكتري ۹۹-فرم شماره ۱
توجه : در مدارک درخواستی پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد ، دارا بودن گواهی رتبه ۱۵ درصد(بند ۸) به جای فرم اعلام رتبه ( بند ۶) کفایت می کند.
فرم مخصوص دانشجويان سال آخر كارشناسي ارشد برای پذیرش بدون آزمون دكتری ۹۹-فرم شماره۲
توصیه‌نامه برای متقاضیان بدون آزمـون مقطع دكتـري ۹۹

در ضمن برای ارایه برگ درخواست پذیرش بدون آزمون و گواهی ۱۵ درصد یا فرم اعلام رتبه نیازی به مراجعه حضوری نیست و متقاضی قسمت مربوط به داوطلب را تکمیل و امضا نموده و تصویر آن را به ایمیل اشاره شده ارسال نماید.