شورای آموزشی پژوهشی دانشکده علوم پایه برگزار نمود

جلسه هم اندیشی با موضوع  ” علوم پایه و نقش آن در دانشگاه” با حضور اعضای شورای آموزشی پژوهشی دانشکده علوم پایه، اعضای هیات علمی دانشکده و معاون اموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در روز سه شنبه ۳۰ مهرماه در دانشکده علوم پایه برگزار شد.

در این جلسه پس از بیان نظرات اعضای شرکت کننده در جلسه، آقای دکتر پورکمالی – معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه –  بر نقش اعضای هیات علمی دانشکده علوم پایه در بروندادهای پژوهشی دانشگاه و توجه به کیفیت آموزش در تربیت دانشجو معلمان علوم پایه و تلاش اثر بخش آنان در رشته های کارشناسی ارشد آموزش ریاضی، آموزش فیزیک و آموزش شیمی اشاره داشته و ضمن بیان توجه بیشتر دانشگاه به علوم پایه همگام با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سایر اسناد بالادستی کشور در برنامه توسعه دانشگاه به ویژه در راستای جذب نیروی انسانی و توسعه رشته های تحصیلی در مقاطع مختلف ، بر تلاش دانشگاه در پذیرش دانشجو معلمان در رشته های علوم پایه در مقطع کارشناسی در سال تحصیلی آینده تاکید نمودند. در این راستا ارزیابی برنامه های درسی در حال اجرا در رشته های کارشناسی ارشد مرتبط با اموزش و توجه به تدوین برنامه های درسی جدید در راستای نیاز وزارت اموزش و پرورش نیز مورد توجه قرار گرفت.

whatsapp-image-2019-10-22-at-1-42-05-pm