شورای آموزشی و پژوهش دانشکده علوم پایه اعلام کرد

شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه به مناسبت هفته پژوهش با تاکید بر برگزاری جلسات سخنرانی و کارگاه های اموزشی برنامه خود را به صورت زیر اعلام کرد. از اساتید و دانشجویان عزیز برای شرکت در مراسم آموزشی و پژوهشی دانشکده دعوت به عمل می اید.

%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4