فرهاد رزم پور

رشته تحصیلی :مهندسی عمران

تاریخ تولد :

تاریخ شهادت :۶۷/۵/۳

نقل یک خاطره:


وقتی مادر و خواهرش از او می پرسیدند چرا می خواهی به جبهه بروی تو که دو سال ونیم خدمت سربازی خود را در سخت ترین رنجها گذرانده ای ،می گفت :باید بروم تا دین و عقیده مان بماند،تا از کشورم دفاع کنم،تا شما راحت باشید.هر پنجشنبه بهشت زهرا می رفت و تنها در کنار مرقد دوستان شهید خود بود که به آرامش دست می یافت