رضا دادخواه

رشته تحصیلی : پل سازی و ابنیه فنی

تاریخ تولد :۱۳۳۴

تاریخ شهادت :۶۵/۲/۱۲

نقل یک خاطره:


سجاده ات حریم تبرک یک آسمان مناجات بود که آسمان را به زمین پیوند می داد .اکنون تو رفته ای اما سجاده ات به یادگار مانده است تا زمین همچنان آسمانی باشد و ما تمام شبهای انتظار را درون قاب سجودات همنفس با آسمان به استغاثه بنشینیم.اسلام را تنها نگذارید و جنگ را مهمترین مسئله اسلام بادانید .به آنان که حجاب را به شوخی می گیرند می گویم که از این راه دست بردارند که روح ائمه اطهار و شهدا ناراضی است. یادگار مانده