شهریه نیمسال تحصیلی جاری خوابگاه های دانشجویی به دلیل شیوع ویروس کرونا اخذ نمی شود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر روشن احمدی، معاون دانشجویی دانشگاه در خصوص نحوه اخذ شهریه از دانشجویان خوابگاهی گفت: براساس مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه و با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی خوابگاه ها از اسفند ماه سال گذشته و عدم امکان اسکان دانشجویان گرامی برای نیم سال دوم ۹۹_۹۸ در خوابگاه های دانشگاه، هیچ هزینه ای از دانشجوبان بابت نیم سال مذکور اخذ نخواهد گردید.

🔹 دکتر احمدی افزود؛ بازگشایی مجدد خوابگاه های دانشجویی دانشگاه در نیمسال اول سال جاری تنها منوط به مصوبه ستاد ملی پیشگیری و مبارزه با کرونا و مراجع تصمیم گیر در استان تهران و دانشگاه و بر پایه رعایت پروتکل های بهداشتی خواهد بود.

🔹 معاون دانشجوئی دانشگاه شهید رجایی همچنین گفت: معیار ترکیب اسکان در نیمسال آتی همان ترکیب بهمن ماه خواهد بود و تنها در مواردی که با فارغ التحصیلی دانشجویان ظرفیت خوابگاهی ایجاد شود نسبت به ثبت و بررسی در خواست موردی در خصوص انتقال دانشجویان اقدام خواهد شد.

🔹 در پایان دکتر احمدی با اشاره به تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان به دانش آموختگان افزود: صندوق رفاه، برای رعایت حال فارغ التحصیلان دانشگاه ها، سررسید پرداخت تسهیلات دانشجویی دانش آموختگان از اول اسفند ۹۸ تا آخر اردیبهشت ۹۹ به مدت سه ماه استراحت قابل پرداخت می باشد.