شماره ششم خبرنامه

دانلود ششمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۱۹ دی ۱۳۹۴

در این شماره میخوانیم:

  • نشست تخصصی تعامل مراکز مشاوره دانشگاه های سراسر کشور
  • اولین همایش ملی کودک و طبیعت برگزار شد
  •  بیانیه محکوم کردن اعدام ظالمانه شیخ نمر باقر النمر توسط رژیم آل سعود
  • سخنرانی های ماهانه علمی پژوهشکده فناوری های نوین
  • رئیس سازمان امور دانشجویان: توجه ویژه وزارت علوم به مراکز مشاوره و توسعه فعالیت های آن
  • دانشگاه شهید رجایی در فهرست مراکز دارای سرآمد علمی كشور
  • رقابت های انتخابی چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر دانشگاه
  •  دومین دوره مسابقه نجات تخم مرغ در دانشکده مهندسی معماری وشهرسازی
  •  افتتاحیه فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان
  • هم اندیشی بررسی راهکار های عملی ارتقأ تعاملات حوزه و دانشگاه