شماره دهم خبرنامه

دانلود دهمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

در این شماره می‌خوانیم:

 • چاپ دستاوردهای پژوهشی مشترک دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه MIT آمریکا، دانشگاه Monash
 • استرالیا و پژوهشگاه دانشهای بنیادی
 • کسب مدال طلای مسابقات بین المللی بوکس توسط دانشجوي رشته علوم ورزشي دانشگاه
 • تجلیل از مادر شهید احمدی روشن
 • چاپ مقاله پژوهشگر برتر و سرآمد علمی کشور در نشریه ACS NANO
 • ثبت Graovac–Ghorbani index توسط عضو هیات علمی دانشگاه
 • سخنراني پروفسور رفیعی تبار (چهره ماندگار و پدر علم نانو ایران)
 • دستورالعمل اجرایی اعتبار ویژه پژوهشي (پژوهانه) سال ۱۳۹۵
 • دومین جلسه توجیهی درس کارورزی
 • انتشار کتاب آشنایی با مدارس استعدادهای درخشان و آزمونهای ورودی آن
 • دستورالعمل تشکیل گروه های پژوهشی دانشگاه
 • کوهپیمایی دشت هویج

دانلود دهمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵