ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار – اسفند ۱۴۰۰

ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار در اسفند ماه سال جاری به همت دانشکده مخندسی معماری و شهرسازی برگزار می گردد، علاقه مندان می توانند از طریق تار نمای زیر به وب سایت این همایش دسترسی یابند:

 

 

http://conf.sru.ac.ir/icsac2022/fa/