شركت دانشجويان انجمن علمي عمران در مسابقات ملي پل فولادي

شركت دانشجويان انجمن علمي عمران در مسابقات ملي پل فولادي

تيم چهار نفره انجمن علمي دانشجويي عمران متشكل از آقايان محمد قاسمي-حسين فرد-سجاد هاشمي-حامد دهقاني-رضا سعيدي تحت سرپرستي اقاي دكتر طريقت در مسابقات ملي پل فولادي سال ۹۶ شكرت نمودند. اين مسابقات به ميزباني مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با حضور بيش از ۳۰ تيم از سراسر كشور در بهمن ماه برگزار گرديد. اين تيم در بين تيم هاي شركت كننده مقام نهم را از نظر امتياز به خود تخصيص داد. لازم به ذكر است انجمن علمي عمران در سال ۹۵ موفق به كسب مقام سريعترين تيم مونتاژي دست يابد.

100

200

400

 

300