سی و چهارمین نشست هیات ممیزه دانشگاه برگزار شد

سی و چهارمین نشست هیات ممیزه دانشگاه شهید رجائی تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه شهید رجائی (هیات ممیزه وزارت آموزش و پرورش با محوریت دانشگاه شهید رجائی)، صبح امروز چهارشنبه مورخ ۲۳ مهرماه ۱۳۹۹ سی و چهارمین نشست هیات ممیزه، به عنوان هشتمین جلسه هیات ممیزه در دور سوم در سالن شهید باهنر تشکیل گردید.

در این نشست پرونده های ارتقای مرتبه از مربی به استادیاری و از استادیاری به دانشیاری تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید رجائی، پژوهشگاه مطالعات و دانشگاه فرهنگیان مورد بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است در این جلسه آقای دکتر محمد رضا ارباب تفتی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و آقای دکتر فرید کربلایی زین العابدین عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

ضمن تبریک، از خداوند متعال برای ایشان توفیقات روز افزون خواستاریم.