سی و نهمین نشست هیات ممیزه دانشگاه شهید رجائی تشکیل شد

سی و نهمین نشست هیات ممیزه دانشگاه شهید رجائی تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی  و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه شهید رجائی (هیات ممیزه وزارت آموزش و پرورش با محوریت دانشگاه شهید رجائی)، صبح امروز چهارشنبه مورخ ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ سی و نهمین نشست هیات ممیزه، به عنوان دوازدهمین جلسه هیات ممیزه در دور سوم در سالن شهید باهنر تشکیل گردید.

در این نشست پرونده های کبر سن و ارتقای مرتبه از تبدیل وضعیت تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه آقای دکتر عباس نظریان مادوانی عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی، آقای دکتر علی زعیم باشی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه، آقای دکتر میراعلم مهدی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و آقای دکتر مصطفی ورمزیار عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک از مرتبه استادیاری به دانشیاری، ارتقا یافتند.

 

ضمن تبریک ، از خداوند متعال برای ایشان توفیقات روز افزون خواستاریم.