سی و سومین نشست هیات ممیزه دانشگاه برگزار شد

سی و سومین نشست هیات ممیزه دانشگاه شهید رجائی تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه شهید رجائی (هیات ممیزه وزارت آموزش و پرورش با محوریت دانشگاه شهید رجائی)، صبح امروز چهارشنبه مورخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۹ سی و سومین نشست هیات ممیزه، به عنوان هفتمین جلسه هیات ممیزه در دور سوم در سالن شهید باهنر تشکیل گردید.

در این نشست پرونده های ارتقای مرتبه از مربی به استادیاری، از استادیاری به دانشیاری و از دانشیاری به استادی تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید رجائی، پژوهشگاه مطالعات و دانشگاه فرهنگیان مورد بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است در این جلسه آقای دکتر نجف طهماسبی پور عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی ارتقا یافتند.

ضمن تبریک، از خداوند متعال برای ایشان توفیقات روز افزون خواستاریم.