سومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه

سومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه، ۱۵ لغایت ۱۷ اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

اطلاعات بیشتر در وبسایت همایش:

http://conf.isc.gov.ir/bse96

photo_2017-11-21_13-51-32