سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار

سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار در تاریخ ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۶ در دانشکده مهندسی معماری وشهرسازی دانشگاه شهید رجایی برگزار خواهد گردید.

اطلاعات بیشتر: http://conf.srttu.edu/fa

photo_2017-12-02_12-31-58