سومین سری از مجموعه نشست های علمی جرقه

سومین سری از مجموعه نشست های علمی جرقه با موضوع تشریح و تعمیر لامپ های smd با ارائه دانشجوی کارشناسی مهندسی برق، آقای سجاد اسماعیلی و با هدف انتقال تجربه از دانشجویان ترم های بالاتر به بقیه دانشجویان و با حضور پرشور دانشجویان بالاخص دانشجویان ورودی جدید برگزار گردید.