سومین دوره مسابقات ره نشان

به اطلاع میرساند؛ بنیاد ملی نخبگان در راستای ایجاد فضای پرنشاط علمی و پژوهشی در بین دانشجویان، آشنا نمودن دانشجویان مستعد با نیازها و مسائل جامعه و صنعت و همچنین ترغیب و توانمندسازی دانشجویان مستعد به سمت حل مسائل صنعتی کشور با همکاری #انجمن کارآفرینی دانشگاه شهید رجایی، این مسابقات را در پنج حوزه زیر برگزار خواهد کرد:

🔻لینک و عناوین حوزه ها:

🔸ره‌نشان انرژی

🔹ره‌نشان حمل و نقل

🔸ره‌نشان هوشمندسازی

🔹ره‌نشان آب و محیط زیست

🔸زیست فناوری (ره زیست۳)

 

خاطر نشان می­ شود که موسسه رضوان به عنوان یکی از کارگزاران رسمی بنیاد ملی نخبگان در برگزاری رویدادهای مسئله محور، سومین دوره ره نشان را با هدف شناسایی دانشجویان مستعد، توامندسازی حول مسائل صنعتی، تیم سازی و اتصال این دانشجویان به مجموعه های فناور و صنعتی برگزار نماید. دانشجویان علاقه مند و با انگیزه در صورت تمایل جهت هماهنگی با #انجمن کارآفرینی دانشگاه شهید رجایی تماس حاصل نمایند.