سومین دوره مسابقات راکت آبی برگزار گردید

سومین دوره مسابقات راکت ابی دانشکده مهندسی مکانیک به همت انجمن علمی مکانیک برگزار گردید .دراین دوره ازمسابقات که در تاریخ۲۴/۹/۹۲ باحضور ده تیم ازدانشگاه واستقبال بی نظیر دانشجویان اجرا گردید تیم دانشکده تربیت بدنی مقام اول وتیم دانشکده مهندسی مکانیک مقام دوم این دوره از مسابقات را به خوداختصاص دادند.