پژوهشکده فناوری های نوین برگزارنمود

حضور چهره ماندگار فیزیک ملقب به پدر نانو ایران، در دانشگاه

سمینار علمی پژوهشکده فناوری های نوین با سخنرانی پروفسور رفیعی تبار با عنوان فوتون های زیستی برگزار گردید. موضوع سمینار پیرامون تابش فوتون از سیستم های زیستی بود. دانشجویان و اساتید رشته های مختلف در این سمینار حضور داشتند و در انتهای سخنرانی سوالات خود را مطرح کرده و جواب هایشان را گرفتند. به گفته ی حاضران در سمینار آشنایی با علوم میان رشته ای زمینه های نوینی در پژوهش را در ذهن ایشان باز نموده است.

 [rev_slider slider64]