سمینار تخصصی سیستم‌های مخابراتی در حوزه‌ی ریلی

روز  سه‌شنبه مورخ ۲۸ آذر سال ۹۶ در سالن کنفرانس دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر سمینار تخصصی سیستم‌های مخابراتی در حوزه‌ی ریلی توسط آقای مهندس یوسف کاکاوندی مدیر پروژه‌های مخابراتی در حوزه‌ی ریلی، برگزار شد.

photo_2017-12-23_02-29-27 photo_2017-12-23_02-29-37 photo_2017-12-23_02-29-46 photo_2017-12-23_02-29-56 photo_2017-12-23_02-30-02