سمینارهای علمی مهرماه پژوهشکده فناوری های نوین

در دو سمینار اخیر پژوهشکده به تاریخها ی ۹۷/۷/۱۴ و ۹۷/۷/۱۵ سخنرانان دکتر مهدی نیک عمل از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دکتر ثمینا بیدمشکی پور از دانشگاه صنعتی شریف با عنوان های “عبور سریع آب از حفره های نانومتری از دیروز تا امروز” و ” استفاده از گرافن در ادوات الکترونیکی و اپتو الکترونیکی” سخنرانی نمودند.

تعداد بیش از ١۵٠ نَفَر از دانشجویان و اساتید دانشگاه در این جلسات حضور داشتند. در شروع سخنرانی دکتر نیک عمل به اهمیت همکاری ها و پژوهش های بین المللی و تاثیر ارتباطات بین المللی در پیشبرد علوم اشاره و همگان را تشویق به برداشتن گامهای استوار در این مسیر نمودند و در ادامه به توضیح مسئله عبور سریع آب از حفره های نانومتری پرداختند. در پایان نیز پاسخگوی سوالات شرکت کنندگان در سمینار بودند. همچنین سخنرانی دکتر ثمینا بیدمشکی پور در خصوص استفاده از گرافن در ادوات الکترونیکی و اپتو الکترونیکی مورد توجه دانشجویان و اساتید محترم علی الخصوص افرادی که در زمینه ماده نوظهور گرافن پژوهش می کنند قرار گرفت.