سمینارتحول در سیستم های توزیع برق با sst ها

سمینار تحول در سیستم های توزیع برق با sst ها که توسط آقای دکتر قندهاری ارائه شد، از جمله سمینارهای دوره ای گروه قدرت بود که در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار و در آن به مبحث ترانسفورماتورهای نسل جدید (SSTs) پرداخته شده بود. در این ارائه علمی کاربردها، منافع و چالش های استفاده از SST ها، ساختارهای مختلف، مقایسه اقتصادی و عملکردی با ترانسفورماتورهای معمولی و آینده شبکه های توزیع برق با حضور SST ها مطرح شد. گفتنی است این سمینارها به صورت دوره ای با ارائه تحقیقات نوین در زمینه های مختلف مهندسی برق برای دانشجویان و اساتید علاقمند برگزار می شود.

img_20190501_095928_367