سمينارتحول در سيستم هاي توزيع برق با sst ها

سمينار تحول در سيستم هاي توزيع برق با sst ها كه توسط آقاي دكتر قندهاري ارائه شد، از جمله سمينارهاي دوره اي گروه قدرت بود كه در تاريخ ۹ ارديبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار و در آن به مبحث ترانسفورماتورهاي نسل جديد (SSTs) پرداخته شده بود. در اين ارائه علمي كاربردها، منافع و چالش هاي استفاده از SST ها، ساختارهاي مختلف، مقايسه اقتصادي و عملكردي با ترانسفورماتورهاي معمولي و آينده شبكه هاي توزيع برق با حضور SST ها مطرح شد. گفتني است اين سمينارها به صورت دوره اي با ارائه تحقيقات نوين در زمينه هاي مختلف مهندسي برق براي دانشجويان و اساتيد علاقمند برگزار مي شود.

img_20190501_095928_367