سلسله سخنرانی های علمی پژوهشکده فناوری های نوین

سلسله سخنرانی های علمی پژوهشکده فناوری های نوین، فوتون های زیستی

پروفسور هاشم رفیعی تبار

استاد پژوهشگاه دانش های بنیادی

چهره ماندگار فیزیک ایران در سال ۱۳۸۷

ملقب به پدر نانو ایران

زمان شنبه ۲۸ فروردین ساعت ۱۰ صبح

مکان: سالن اجتماعات دانشکده علوم پایهفروردین1