دانشکده مهندسی مکانیک خبر داد

سخنرانی علمی –پژوهشی آموزش فنی با عنوان ساختمان هاي سازگار با محيط زيست با مشارکت موسسه IKKE کشور آلمان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید رجائی، سخنرانی علمی –پژوهشی آموزش فنی با عنوان ساختمان هاي سازگار با محيط زيست: سيستم هاي تهويه و تبريد با حضور سخنرانانی از موسسه IKKE کشور آلمان توسط دانشکده مهندسی مکانیک و همکاری انجمن علمی این دانشکده برگزار شد.

در ابتداي ورود هيات آلماني بازديدي از تجهيزات كارگاه تاسيسات انجام دادند و از نزديك با توانمندی هاي دانشگاه شهید رجائی در حوزه تاسيسات و به‌خصوص تهويه و تبريد آشنا شدند. ادامه اين نشست در سالن شهيد باهنر با حضور دكتر كدخداپور رئيس دانشكده، معاونین دانشکده و همراهی جمعي از اساتيد و دانشجويان دانشكده مهندسی مکانیک برگزار گردید. در ابتدا دكتر كدخداپور ارائه اي پيرامون حوزه هاي فعاليت دانشگاه شهيد رجائي به منظور آشنايي هر بيشتر هيات آلماني با دانشگاه ارائه كردند.

در ادامه دكتر برمن رئيس موسسه IKKE به ارائه توضيحاتي در مورد استانداردها و سيستم هاي نوين سازگار با محيط زيست در حوزه تهويه و تبريد در كشور آلمان پرداختند. بعد از سخنان ايشان اساتيد و دانشجويان سوالات خود را پيرامون اين موضوع مطرح نمودند.

شایان ذکر است که موسسه IKKE در راستای اهداف بین المللی جهت حفظ محیط زیست و کاهش پدیده گازهای گلخانه ای، آموزش هایی را برای ارتقا سطح کیفی مهارت هاي مربوط به تهویه و تبرید در ساختمان ها ارائه می نماید و برنامه همكاري با دانشگاه ها و موسسات آموزشي ايران را با جديت پيگيري مي نمايد.

dsc_0013 dsc_0031 dsc_0068 dsc_0071