سخنرانی علمی پروفسور کینکار کاس با عنوان On Laplacian eigenvalues of graphs

سخنرانی علمی توسط پروفسور کینکار کاس با عنوان On Laplacian eigenvalues of graphs در سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید رجائی با حضور اساتید و دانشجویان در روز شنبه ۳۱ مردادماه برگزار گردید.