برگزاری سخنرانی علمی به مناسبت هفته بزرگداشت پژوهش

برگزاری سخنرانی علمی به مناسبت هفته بزرگداشت پژوهش

به همت انجمن علمی نقشه برداری با میزبانی دانشکده مهندسی عمران، سخنرانی علمی با دعوت از سرکار خانم دکتر لیلا حاج بابایی، عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه  stony brook آمریکا در روز دوشنبه ۱۹ آذرماه ۹۷ برگزار گردید. این سخنرانی تخصصی با استقبال اساتید و دانشجویان دانشکده همراه شد. در این نشست تخصصی خانم دکتر حاج بابایی به تجربیات تحصیلی و پژوهش خود نیز اشاره کردند و به سوالات دانشجویان در ارتباط با تحصیل در کشور آمریکا و همچنین موضوعات پژوهشی مطرح در حوزه های تخصصی پاسخ دادند. در پایان مراسم نیز از خانم دکتر حاجی بابایی با اهدای لوح سپاس تقدیر بعمل آمد. 

6

5

slide1