سخنرانی علمی با عنوان معرفی سنسور های موقعیت الکترومغناطیسی

روز يكشنبه مورخ ۲۹آبان ۱۴۰۱، در راستای نشست های فرهنگی دانشکده جلسه سخنراني علمي آقاي دكتر پيمان نادري عضو هيات علمي گروه قدرت، با عنوان (معرفي سنسورهاي موقعيت الكترومغناطيسي) در محل سالن كنفرانس شماره ۲ دانشكده برگزار شد و اين جلسه مورد استقبال جمع كثيري از دانشجويان علاقمند قرار گرفت.