سخنرانی علمی:”ارتباطات نسل ۵ و فراتر از آن”

موضوع سخنرانی: ارتباطات نسل ۵ و فراتر از آن (۵G Communications and Beyond)

ارائه دهنده: شهریار شیروانی مقدم، دانشیار گروه مخابرات، دانشکده مهندسی برق

تاریخ و محل برگزاری: یکشنبه ۸/۱۰/۱۳۹۸- سالن کنفرانس دانشکده مهندسی برق

خلاصه مطالب سخنرانی:

جایگاه ارتباطات بی­سیم سلولی در جای جای زندگی بشری پررنگ و نمایان است و امروزه به­کارگیری این سیستم­ها همگانی و حیاتی شده است. در کشورمان ایران نیز از سال ۱۳۷۳ نسل ۲ ارتباطات بی­سیم سلولی با عنوان GSM راه­اندازی شده و هم­اکنون در حال استفاده از نسل­های ۳ و ۴ برای ارتباطات صوتی، تصویری، انتقال داده و فیلم، دسترسی به شبکه­های اینترنتی و اجتماعی هستیم. در این سخنرانی، با مروری بر نسل­های ۱ تا ۵ ارتباطات بی­سیم، موضوع­های زیر ارائه می­شود:

  • مقایسه ویژگی­های نسل­های ۱ تا ۵
  • طیف فرکانسی و رادیوشناختی
  • معیارهای ارزیابی کارایی سیستم­های نسل ۱ تا ۵
  • نیازمندی­های ۲۰۲۰ و فراتر از آن
  • راهکارهای ارائه شده برای پاسخگویی به نیازها
  • مسأله­های پیشِ­روی بشر در این حوزه
  • ارتباطات نسل ۶ و موضوع­های مطرح در آن
  • حوزه­های پژوهشی باز

فایل سخنرانی