سخنرانی با عنوان:ضرورت ها و راهکارهای مشارکت دانشگاه ها در بهبود شرایط کشور

آقای دکتر محمد سعید سیف

مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

زمان: سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۲

ساعت ۱۴:۴۵ تا ۱۶

به صورت آنلاین

صدور گواهی منوط به ثبت نام و حضور می باشد.

لینک ثبت نام:

https://events.sru.ac.ir/fa

لینک مربوط به حضور در سخنرانی:

https://vc.sru.ac.ir/research-time

لینک دریافت گواهی:(۷۲ ساعت بعد از پایان جلسه)

https://events.sru.ac.ir/users/login.php

لینک فیلم سخنرانی:

https://vc.sru.ac.ir/p8dkhj8y70uz/