ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

مشاور رئیس دانشگاه سرکار خانم سید جوادی از غبار روبی قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه در هفته ی دفاع مقدس در روز یکشنبه مورخ ۱/۷/۹۷ خبر دادند

این مراسم با حضور مسؤلین دانشگاه و با حضور جمعی از دانشجویان با اهدای سلام و احترام به شهدای گرانقدر اسلام انجام شد.

%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-81 %d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-82 %d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-83 %d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-84