ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

امور دانشجویان شاهد و ایثارگر جلسات همفکری را در دانشکده ها برگزار می نماید. در این راستا اولین جلسه در روز شنبه مورخ ۶ آبان ماه در دانشکده علوم پایه برگزار گردید. سیدجوادی هدف از این جلسه را معارفه و آشنایی دانشجویان با رئیس دانشکده و اساتید مشاور شاهد و ایثارگر اعلام نمود.در ابتدا این جلسه خانم سیدجوادی در خصوص تاریخچه ستاد شاهد و ایثارگر مطالبی را ایراد نمود و در ادامه آیین نامه شاهد و ایثارگر برای شرکت کنندگان در جلسه تبیین گردید. در ادامه آقای دکتر میرزایی ریاست محترم دانشکده علوم پایه ضمن خیرمقدم به حاضرین مطالبی را در خصوص نحوه ارائه خدمات به دانشجویان شاهد و ایثارگر ارائه نمودند. در ادامه تأکید نمودند که خدمت به دانشجویان شاهد و ایثارگر بزرگترین خدمت به حساب می آید و درخواست نمود که دانشجویان در زمینه امور علمی پژوهشی فعال باشند و دانشکده آماده همکاری در این زمینه می باشد.

آقای دکتر میرزایی آمادگی دانشکده را برای برگزاری کارگاه های مقاله نویسی و زبان انگلیسی اعلام نمودند.

در ادامه دانشجویان و اساتید مشاور دانشکده (سرکار خانم دکتر قلخانی و جناب آقای دکتر اسلام پور) و کارشناس پیگیر امور شاهد و ایثارگر به تبادل نظر پرداختند. و در ادامه  دکتر اسلام پور به عنوان استاد نمونه دانشجویان شاهد و ایثارگر معرفی و از زحمات ایشان تقدیر و تشکر به عمل آمد. همچینین از زحمات یک ساله سرکار خانم عبدالملکی نیز تقدیر گردید.

در این جلسه آقای مجید اکبری به عنوان مسئول تقویت بنیه علمی و خانم الماسی به عنوان مسئول پژوهشی دانشجویان شاهد و ایثارگر معرفی گردیدند.

20171028_124947 20171028_125001 20171028_125653 20171028_1326160