ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

در ادامه جلسات همفکری سومین جلسه در روز شنبه مورخ ۶ ابان از ساعت ۹ لغایت ۱۰:۳۰ در دفتر امور شاهد و ایثارگر دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه سرکار خانم سیدجوادی ضمن عرض خیرمقدم به شرکت کنندگان در خصوص برگزاری دوره های زبان انگلیسی در سطح MSRT و مکالمه به بحث و گفت و گو با حاضرین پرداختند که مقرر گردید برنامه ریزی ها در این زمینه صورت پذیرد.

ادامه بحث در مورد اردوهای فرهنگی بود که مقرر گردید دو اردوی فرهنگی یکی برای دانشجویان  پسر و دیگری برای دانشجویان دختر برگزار گردید. برای اردوی پسران بوستان سرخه حصار و برای دختران بوستان ولایت مصوب گردید. در ادامه ریز محتوا و اهداف  این اردوها مورد تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت مقرر گردید که زمان این اردوها توسط سرکار خانم سیدجوادی اعلام گردد.

20171028_093340 20171028_093345 20171028_093356