ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

«اولین جلسه اتاق همفکری ستاد شاهد و ایثارگر در سال تحصیلی ۹۹-۹۸»

اولین جلسه اتاق همفکری ستاد شاهد و ایثارگر با حضور مسئول محترم امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سرکار خانم دکتر سیدجوادی و اعضای اتاق همفکری ستاد شاهد ، با محوریت انتصاب اعضای کارگروه های آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و اجرایی در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۷/۱۵ از ساعت ۱۲ الی ۱۳.۳۰ در سالن جلسات معاونت فرهنگی برگزار گردید. طی این جلسه سرکار خانم خانم مهندس عطیه محتاج به عنوان مسئول کارگروه آموزش ، سرکار خانم مهندس سیده شکوفه علوی به عنوان مسئول کارگروه پژوهش و آقای مهندس سید علی حسینی به عنوان مسئول کارگروه فرهنگی و اجرایی به اتفاق آرا منصوب شدند.

whatsapp-image-2019-10-07-at-21-03-00 whatsapp-image-2019-10-07-at-21-03-001 whatsapp-image-2019-10-07-at-21-03-002