ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

«ستاد ثبت نام شاهد و ایثارگر»

به نقل از مسئول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سرکار خانم سیدجوادی از تشکیل تیم ستاد ثبت نام دانشجویان نوورود شاهد و ایثارگر ورودی بهمن از تاریخ ۹۷/۹/۲۷ الی ۹۷/۱۰/۴ خبر دادند. مشاور رئیس دانشگاه مهمترین رویکرد این ستاد را اینگونه بیان کرد:

۱-ایجاد هم افزایی بیشتر میان دانشجویان قدیم و جدید شاهد و ایثارگر

۲-جمع آوری پرونده هویتی دانشجویان شاهد و ایثارگر و رزمنده

۳-جمع  آوری بانک اطلاعات از علاقمندی دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت سرمایه گذاری در بخشهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی

۴-آگاه سازی دانشجویان جدید نسبت به مراسم و سیاست‌های ستاد شاهد و ایثارگر

۵- آگاه سازی دانشجویان از تسهیلات بنیاد شهید

photo_2018-12-18_23-02-06