ستاد شاهد و ایثارگر خبر داد:

«بازدید از نمایشگاه عکاسی کاشان»

به نقل از ستاد شاهد بازدید سرکار خانم سید جوادی مسئول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر از محل نمایشگاه عکاسی کاشان در روز یکشنبه مورخ ۹۷/۹/۲۵ در دانشکده معماری و شهرسازی خبر داد. مشاور رئیس دانشگاه یکی از مهمترین دستاوردهای این نمایشگاه را تشویق به اشاعه فرهنگ معماری، تجلی نیاکان و گذشتگان و همچنین پیوند روح و جسم به واسطه همزاد پنداری با مردم واری ابعاد انسانی ساختمان ، مصالح بومی و زیبایی هنر می باشد. ایشان  ضمن بازدید از عکس های دانشجویان شاهد و ایثارگر از زحمات سرکار خانم مهندس مهناز ملکی به جهت همکاری در خصوص برپایی نمایشگاه تقدیر کردند.

whatsapp-image-2018-12-16-at-14-15-58 whatsapp-image-2018-12-16-at-14-15-591 whatsapp-image-2018-12-16-at-14-15-592 whatsapp-image-2018-12-16-at-14-15-59