ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه خبرداد:

مراسم تجليل از آزادگان

به مناسبت روز بازگشت آزادگان سرافزار به میهن اسلامی در ۲۶ مرداد، طي مراسمی در حوزه ریاست دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر عظمتی، معاونین و مدیران محترم دانشگاه و اعضاء محترم شورای فرهنگی و اجتماعی و برگزار گردید.
خانم سیدجوادی مشاور ریاست دانشگاه و مسئول امور شاهد و ایثارگران در این رابطه توضیح داد که این مراسم از ساعت ۱۰ صبح با سخنان ریاست محترم دانشگاه آغاز گردید. آقای دکتر عظمتی در ابتدا تاریخچه ای از بازگشت آزادگان همیشه سرافزار را توضیح دادند و در ادامه ، عزم جدی دانشگاه  به منظور تکریم و پاسداشت فرهنگ ایثار و ایثارگری و تکریم آزادگان را اعلام نمودند.
در انتها از سه نفر از آزادگان دانشگاه با اهداء لوح تقدیر و هدیه تجلیل به عمل آمد6a5a3230.